Bolechowiczanie

Bolechowiczanie 1

Zespół śpiewaczy Bolechowiczanie powstał w 2000 r. Kierownikiem jest pani Krystyna Barycka, zaś kierownikiem muzycznym jest pan Krzysztof Korban. Zespół liczy 14 osób, bierze czynny udział we wszelkich przeglądach, konkursach na terenie woj. świętokrzyskiego, gdzie zdobywa cenne nagrody.

Zespół zajmuje się także oprawami mszy św. podczas ważnych uroczystości i wydarzeń.

Galeria

Szewczanki

Szewczanki 1

Zespół śpiewaczy Szewczanki powstał w sierpniu 2006 roku i działa przy Kole Gospodyń Wiejskich w Szewcach-Zawadzie. Opiekunem muzycznym zespołu jest pan Feliks Korban, kierownikiem zaś pani Renata Bartkiewicz. Choć zespół istnieje dość krótko w swoim dorobku artystycznym ma wiele osiągnięć na tle kulturowym i artystycznym. „Szewczanki” promują nie tylko swoją miejscowość ale także powiat.

Zespół swój dorobek artystyczny osiąga poprzez prezentacje swoich utworów na przeglądach, konkursach i festiwalach. Szewczanki samodzielnie układają teksty pieśni patriotycznych, religijnych i okolicznościowych. Zaprezentowane utwory zdobywają uznanie na przeglądach powiatowych i wojewódzkich. Przyśpiewki tworzone przez „Szewczanki” wykonywane są gwarą, gdzie w dzisiejszych czasach jest to język zapomniany i mało używany.

Galeria

Kowalanki

Kowalanki 2

Zespół Obrzędowy Kowalanki powstał na bazie Koła Gospodyń Wiejskich Kowala, które swoją działalność prowadzi od 1964 roku. Kowalanki to tradycja. Kiedy prezentują się na licznych imprezach kulturalnych wyróżniają się klimatem, autentycznością i specyficznym nastrojem. Członkinie zespołu są autorkami wielu pieśni, przyśpiewek, gawęd, wierszy i anegdot ludowych.

Kierownikiem muzycznym zespołu jest pan Feliks Korban, kierownikiem zespołu natomiast jest Pani Jadwiga Brzoza. Kowalanki na potrzeby swoich występów opracowują własny program i scenariusz obrzędów przedstawiając dawne i niejednokrotnie zapomniane zwyczaje i obyczaje ludowe.

Zespół Obrzędowy Kowalanki w najlepszy i najciekawszy z możliwych sposobów, promuje gminę Nowiny oraz województwo świętokrzyskie w środowisku ludzi kultury w regionie i na terenie całego kraju.

Galeria