Orkiestra Dęta Nowiny

Orkiestra 5

Gminna Orkiestra Dęta „Nowiny” powstała w 2004r.

Pierwsze przesłuchania oraz nabór dzieci i młodzieży odbyły się w listopadzie 2003 roku. Z bardzo dużej grupy wyłoniono 65 osób wykazujących predyspozycje muzyczne. Najliczniejsze grono zakwalifikowanych do nauki dzieci wyłoniono ze szkół w Bolechowicach, Nowinach i Sitkówce.

Z początkiem 2004 roku rozpoczęto naukę teorii muzyki. 24 stycznia wówczas Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowinach przekazał zakupione dla Orkiestry instrumenty i z tą datą rozpoczęła się nauka gry. Zajęcia odbywały się przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, gdzie próby odbywały się trzy razy w tygodniu. Pierwszy koncert Orkiestra zagrała w październiku 2004 z okazji dziesięciolecia działalności basenu „Perła” gdzie została bardzo ciepło przyjęta przez władze gminy i słuchaczy.

Od 2005 roku regularnie bierze już udział w uroczystościach państwowych i kościelnych, a także daje koncerty w szkołach. Systematyczna praca od podstaw nad: techniką wykonania, doskonaleniem gry na  instrumentach, repertuarem – jego różnorodnością  i stopniem trudności do dziś owocuje uznaniem fachowców i aplauzem publiczności, czego dowodem jest ponad 300 koncertów w gminie, województwie, kraju i poza jego granicami.    

Lata 2008-2019 to szereg licznych konkursów, festiwali i przeglądów na szczeblu powiatu, województwa a także ogólnopolskich gdzie oceniana była bardzo wysoko i zajmowała czołowe lokaty. Orkiestra systematycznie wspiera akcje charytatywne grając na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Marszy Życia, na rzecz dzieci niepełnosprawnych, w Szpitalu Onkologicznym w Kielcach, domach pomocy społecznej itp. Na stałe wpisała się do kalendarza imprez patriotycznych, kościelnych, wojskowych, strażackich nie tylko gminy Nowiny, ale całego województwa świętokrzyskiego. Nawiązała także współpracę z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.  

Pomimo dużej rotacji osobowej Orkiestra utrzymuje wysoki poziom muzyczny. Dziś ten liczący kilkudziesięciu instrumentalistów młodzieżowy zespół kierowany przez dyrygenta, kapelmistrza i nauczyciela – Wojciecha Materka, należy do najciekawszych i najprężniej działających młodych zespołów orkiestrowych nie tylko gminy Nowiny, ale i całego województwa świętokrzyskiego.  

Aktualnie próby orkiestry odbywają się w przestronnej sali muzycznej znajdującej się na pierwszym piętrze nowego budynku GOK Perła w Nowinach.

Galeria